;

เราคือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ที่สามารถช่วยท่านแก้ปัญหาได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการ์ณมากกว่า20ปี

องค์กร

พัฒนาเครือข่าย

Learn more
บริการขนส่ง

ครอบคลุมทั่วประเทศ

Learn more
บริการคลัง

ปรับแต่งได้ตามความต้องการ

Learn more
บริการเสริมเพิ่มมูลค่า

การสุ่มตัวอย่างและการบรรจุภัณฑ์

Learn more

Some of recent works

Very satisfied clients

Electronics
Partners

Snow

Consumer Electronics

It designs, develops, manufactures and sells products including air conditioners, mobile phones, computers, microwave ovens, washing machines, refrigerators, and televisions

Consumer Electronics

Snow

Consumer Electronics

It designs, develops, manufactures and sells products including air conditioners, mobile phones, computers, microwave ovens, washing machines, refrigerators, and televisions

Sports
Apparel

Haier

Sports

Sport is central to every culture and society and is core to an individual’s health and happiness. Therefore, we believe that, through sport, we have the power to change lives.

Imaging
Electronics

Ricoh

Trade

The Group is making headway in a wide range of fields by combining our manufacturing technologies over the years with new technologies and ideas.